Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pável Márta Rebellis gondolat: Nők pappá szentelése

2018.06.05

Pável Márta

Rebellis gondolat: Nők pappá szentelése

/Íráshoz általában az ad lökést, hogy felidegesítem magamat egy-egy híren, cikken, mint az alábbin is./

Magyar Kurír 2018. május 31. csütörtök 09:50

Az Egyház végérvényes tanítása, hogy nem lehet nőket pappá szentelni” A Hittani Kongregáció prefektusa, Luis Ladaria …II. János Pál pápának az „Ordinatio sacerdotalis” kezdetű apostoli levelében megfogalmazott tanítása végérvényes, és azt nem szabad kétségbe vonni.

Mielőtt az idézett cikkbe belemennék, ami nem is meggyőző bizonyítékokat hoz fel a nők pappá szentelése ellen, szeretném ez irányú elmélkedésünket felfedni. Aki valamennyire ismeri az AQUILA csapatát, tudja, 30 éve elmélkedünk, és még a legnagyobb kiforgatást is kiállta az, amiket tapasztaltunk. Ezen nem is lehet csodálkozni, mert Krisztustól kapjuk a válaszokat. (Ez tény!) Ezt most 20-an végeztük, s egységes volt a válasz Jézustól, csak van, aki egyes részeket nyomatékosabban értett meg.  

Tehát mikor elmélkedésben Krisztus elé álltunk a női pappá szenteléssel kapcsolatban, rögtön tisztázva, hogy nem a mi SAS-os rendszerünkről kérdezzük, ugyanis arról minket Isten már felvilágosított, hanem kizárólag a hierarchikus papságról kérdezzük.

Jézus Krisztus elmélkedésben azt mondta: a mai hierarchikus felépítésben semmi szín alatt sem lehetne nőket pappá szentelni, mert ebből zavarok, visszaélések vagy szexuális események lennének. Mutatta, most az sem   elképzelhető, hogy női papnak férfi püspöke legyen, mert általában egyiknek sem elég jó, nem elég mély a hitük ahhoz, hogy tiszta maradjon a rendszer. Jézus azt is mutatta, a nők idővel pontosan ugyanúgy elferdülnének, mint most a férfiak.

Amit el lehetne képzelni az, hogy ha tisztán női püspök lenne a női papok felett. A férfi és női püspök egyenrangú lenne.

A másik, amit Jézus nyomatékkal kimondott, s érezhetően mérges volt, hogy ez a problémánk, hogy nagyon messze elment az Egyház attól az egész úttól, lelkiségtől, amit Ő akart. Ő nem test, hanem a lélek miatt jött, a test nem számít semmit, így a nemiség sem. Nem kellene senkinek ezzel foglalkozni, hanem testünket elfeledve szentként kellene élni. S akkor mindegy lenne, hogy ki, milyen nemű a pap. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy szolgálatával, szeretetével minél több embert segítsen az üdvözülésre. Ennek az egy dolognak szabadna feltételnek lennie, hogy ki a lelki vezető és más nem számít. 

Valamint Jézus soha nem mondta, hogy csak férfiakra vonatkozik, annyira univerzális volt, ezt nem is akarhatta, azt a kor szelleméből torzítottan szűrték le.  Amit most megvalósítottak, az egy zsákutca, a spiritualitásban nagyon sok lehetőség és megélés van. Ő nem ezt és nem így akarta. Elég szánalmas az, amivel és ahogyan most az egyház foglalkozik. Az asztalszolgálat mindennapos volt, a szentebbek (apostolok) pedig elmentek téríteni, tanítani, de most mintha fordított lenne. Jézust nem érdekli a hús, a vér, milyen ruha van rajta, csak a lelki tisztaság az, ami számít. Neki nem számít, férfi vagy nő, hanem csak az, mennyi szeretet van benne, milyen tiszta és hogyan látja el a lelki szolgálatát.

Most az egyház szövegét másolom be, ami semmi komoly indokot nem tartalmaz, csak önmaguk véleményére hivatkoznak. A női papság ellen egy szó sincs a Bibliában. Jézus apostolokat alkotott, később pappá ők tették magukat, mikor diakónus szentelést kezdték el. Jézus nem akar minket egymás fölé - alá tenni, csak az üdvösségre vezetni. Anélkül, hogy valakit fel akarnánk idegesíteni, idézek pár részt az egyházi véleményből, ami semmi, de semmi konkrétumot nem tartalmaz, csak ájtatos papi szöveget.

uo. Ha az Egyház életet és üdvösséget tud kínálni az egész világnak, ez Jézus Krisztusba, az ő alapítójába való gyökerezettségének köszönhető. Ez a begyökerezettség elsősorban a szentségeken keresztül valósul meg, középpontban az eucharisztiával. Mivel Krisztus alapította őket, a szentségek az Egyház tartóoszlopai, melyek folytonosan fenntartják mint az ő testét és jegyesét… A papok hasonlóvá váltak „a pap Krisztushoz oly módon, hogy Krisztusnak, az Egyház fejének nevében cselekedhetnek” (Presbyterorum ordinis, 2)….
Krisztus ezt a szentséget a tizenkét apostolnak akarta kiosztani, akik mind férfiak voltak, ők pedig továbbadták azt más férfiaknak. Az Egyház mindig kötve érezte magát az Úr eme döntéséhez, amely kizárja, hogy a szolgálati papságot érvényesen lehessen nőknek kiszolgáltatni. II. János Pál, az 1994. május 22-én kelt, Ordinatio sacerdotalis kezdetű apostoli levelében azt tanította – „minden kétség eloszlatására egy olyan nagy fontosságú kérdéssel kapcsolatban, amely az Egyház isteni alkotmányát érinti”, és „azon szolgálat[a] értelmében, hogy megerősítse testvéreit” (vö. Lk 22,32) –, „hogy az Egyháznak semmilyen módon nincs jogképessége arra, hogy kiszolgáltassa a papszentelést nőknek, és hogy ezt az ítéletet az Egyházhoz tartozó minden hívőnek véglegesnek kell tartani” (4. pont).

Forrás: L’Osservatore Romano, a. CLVIII, n. 121, 2018. május 30., 6. old.

Magyar Kurír Forrás: L’Osservatore Romano, a. CLVIII, n. 121, 2018. május 30., 6. old.

Nem ellenkezni vagy ellentmondani akarok, de az sincs ott, hogy csak férfiaknak kell továbbadni. Egyháznak - mint a fenti elmélkedésből is láthattuk - valóban nem lenne jó, ha ebben a konstellációban nőket pappá szentelne, ahhoz teljes szerkezeti hierarchikus átalakítás, és erős elhatározás kellene, amire szerintem képtelenek.

S még két fontos dolog, ami pl. a Bibliában benne van, de senki nem törődik vele..

1.       A Biblia nyomatékkal írja - Jézus is megtiltotta: „Atyának se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei” (Mt 23,9). Nos itt kifejezetten kéri, az egyházi papok ezt is megszegik, és mára már a diakónus is „atyáztatja” magát. A nők pappá szentelésének tilalma sehol sincs leírva, mégis úgy veszik mintha lenne. Ki érti ezt (persze a háttér okokat nagyon is jól tudom, és a magyarázatokat is ismerem, csak nem fogadom el!) 

2.       Az Úr.  Efezus 6,9 Ti is urak, ugyanazt cselekedjétek ő velök, elhagyván a fenyegetést; tudván, hogy a ti Uratok is mennyben van, és személyválogatás nincsen Ő nála…. Efezus 6:24 A kegyelem legyen mindazokkal, akik romolhatatlaságban szeretik Urunkat, a Krisztus Jézust.

Az Ószövetségben többször, de az Újszövetségben is kifejezetten az Úr a mindenség Ura az Isten, a szentháromságos Isten. Akkor hogyan, miért lett devalváltatva az ÚR fogalom, szó, kifejezés és ma mindenki uram, elveszítve ennek a szónak a végtelen értelmét.

Végezetül Bibliából szeretném közölni mikor Jézus Mártával beszélget: Jn 11, 5Jézus így folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. 26Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” 27„Igen, Uram – felelte –, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön.” Szinte legelsőnek, legtisztábban Márta – aki nő volt- fogalmazta meg, ki Jézus Krisztus.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Válogatás

(Olivarez, 2018.06.08 17:17)

Hát igen, ez az Atyának hívatás sok mindent elmond a hierarchiáról.

Vérlázító

(Enikő, 2018.06.06 06:06)

Azt hiszem, ez az egyetlen szakma ma a világon, ahol ilyen pofátlan módon szembe mernek szegülni a beosztottak a Főnökkel...

Bosszantó

(Marci, 2018.06.05 20:53)

Igen, egyetértek a cikkel, bosszantóak ezek a megfogalmazások:
"az Egyháznak semmilyen módon nincs jogképessége arra, hogy kiszolgáltassa a papszentelést nőknek, és hogy ezt az ítéletet az Egyházhoz tartozó minden hívőnek véglegesnek kell tartani"

Az, hogy nincs "jogképessége", az számomra mint valaminek a hiánya egy passzív megfogalmazás, amivel önmagában nem lenne bajom, de éppen ezért szerintem ez nem jelent aktív módon "ítéletet", ahogyan ezt a mondat második felében összemossa a jogképesség hiányával..., és milyen alapon meri "végleges"-ként kijelenteni. Érthetetlen...

"Sok mondandóm volna, de nem bírja el az elmétek..."

Tetszett

(Sas, 2018.06.05 17:05)

Nagyon jò cikk, köszönöm!