Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pável Márta Isten, tudomány, evolúció?

2018.06.15

Pável Márta

Isten, tudomány, evolúció?

A Spektrumon láttam egy filmet, Isten vagy tudomány….

 A végére a tudósok többsége arra jutott, hogy sajnálja, hogy Isten nem létezik.

Nos, ezzel nekem, az Istent mindenek felett hívőnek, mindent elmondtak magukról, főleg a szellemi képességeik behatároltságát. Úgy látom, nem elég, hogy megértessem, pedig nagyon sokszor írok ilyen cikkeket, hogy ez a folyamat hogyan működik. De most megint kell írnom, mert az evolúció, az Isten és a tudomány állítólag itt szemben állnak. Az az igazság, hogy ez a megközelítés nagyon rossz.

Írásom figyelemfelhívás, hogy vannak más alternatívák, hipotézisek – ki, hogy akarja -, de magam tudom, hiszem, hogy így van, viszont a finomított megértésem még odébb lehet.  Elemzésre ajánlom az alábbi gondolatokat.

Ha rossz értelmezésben, csak a három dimenzióban értelmezem Istent, akkor jönnek ki ilyen szánalmas eredmények.  Példaként nézzük a teremtés 7 napját. Ebben a filmben egy ember (csak egy…) némileg igazságot vélt felfedezni a sorrendiségben. Remélem tudják, hogy a teremtés nem 7 nap, hanem 7 időszak.

Tudjuk, hogy a mutáció, az evolúció, a különböző szelekciók véres eseményekkel járhatnak. Tudjuk, hogy az állatvilágban az oroszlán - ahogy mutogatták is - elkapja a csordából a leggyengébb egyedet és megeszi. Vér, harc, szenvedés. Nézzük meg a most meghalt Paudics Bélát, aki nagy és jó színész volt, míg a tudatában be nem indította az önpusztító programját. S ezt már senki sem verhette ki belőle. Célt is ért, idejekorán – szerintem dolga végezetlen… - meg is halt. Nos, így működik ez az egész, amit akarunk, az van, még akkor is, ha ezt nem ismerjük fel. Ezért Istent szidni, kárhoztatni, öklöt rázni felé egyenesen tragikomikus, igen szánalmas és öngyilkos tett.

Hogy a filmben elhangzottokat /ismét/ a helyére tegyem:

A világ lett Isten segítő akarata miatt, de nem közvetlenül tette, hanem alapot adott hozzá. Igen, ez van: harc az életért és küzdelem, de ezt nem Isten akarta, hanem csak lehetőséget adva, de hagyja, ha nekik /nekünk így jó, tegyük. Szabad akarat van. Sőt, úgy tűnik, hogy ezért van minden, hogy teljesen szabadon dönthessünk: maradunk Tőle távol, vagy ebből elég volt, és irány hazafelé, a Végtelenbe.

A filmben az okos, gondolkodó, kétkedő, földi, materiálisan elmélkedő tudósok felvetették azt a gondolatot, hogy milyen kegyetlen az Isten, hogy így tartja fent az életet, mert szenvedés van és menekülés, hogy az életünkért harcolni kell stb.  Ergo projektálja a maga világképét ránk, hogy az Isten kegyetlen, ilyen világot tudott csak alkotni stb.   Holott itt teljesen másról van szó. Isten senkit nem küldött ki magából, mindenki, aki kiment / elment Tőle, az a lélek maga akart kimenni. (Akinek füle van a hallásra, hallja meg…c. könyvemben, mi, hogyan történik, részletesen olvashatják.)

Az Isten a maga végtelen részéből, mivel az Isten tér-idő nélküli, hozzánk képest előre tud, lát mindent, évmilliárdokkal ezelőtt önmagából egy „atomnyi”, végtelen tömény Isteni részt kiküldött, és ez a Tőle különvált fény folyamatosan osztódva, energiáját vesztve változott át különböző szintű anyagokká. Isten ezt adta magából a Tőle eltávozóknak, a maga végtelen szeretete és jósága miatt világokat engedett alakulni, így tolta alájuk, hogy ha eddig süllyedtek, akkor is legyen hol észhez térniük. S ezek a világok igen sokféle dimenzióban, minőségben, terjedelemben léteznek, ami nekünk teljesen felfoghatatlan.

A dolgokat - tapasztalatom szerint - sem a filmben, sem tudományos körökben így még nem tudják egyben nézni, de így igen nagy primitívség ökölrázó, Istent tagadó következtetéseket levonni. Isten pontosan tudja - mivel Nála örök jelen van…-, hogy mikor, milyen lények akarnak távozni, ezeknek a legényeknek adott lehetőséget talán „a nagy bumm-al”.  (Ismét leírom.) Ez a Tőle kirepülő fény energiát vesztve anyaggá lesz, mindez egyszerre mutatja az Isten végtelen nagyságát, szeretetét. Ha ez egy „atomnyi”- s nem is sejtjük a végtelen méreteit…-, amit magából vándorló lényeiért kilök, ebből akár lehet az,  amit ma tudomány „a nagy bumm” alatt ismer. Nos, ez az Isten önmagát megosztó szeretete, amit rosszul értelmeznek, holott erről van szó. Ebből a kicsi, „atomnyi” isteni részből, jönnek ki a végtelen világok, dimenziók sora, tehát ahogyan az Ő fénye veszti energiáját, alakul át különböző szintű anyaggá, kizárólag a lelkes lények miatt. Így az isteni jóságból keletkező világokban bolyongó lényeknek, bárhol is vannak, megadta a lehetőséget és a szabad akaratot: szabadon kimehetünk Tőle, és visszatérhetünk, de itt már erősen tisztultnak kell lenni. /Mindez mellesleg, így szó szerint nem igaz, mert Istennél sem hely, sem idő sincs, de csak így tudom elmondani, hogy valamennyire érthető legyen./

 Isten adja a lehetőséget, a fejlettebb lényeivel valószínűleg valami koordináció is van a világi folyamatokban. Lsd. a GÁIA elméletet, ami a Föld Anya, elképesztő ez a hő, víz, tenger sótartalmának stb. stabilitása miattunk.

A világokban lezajló - akár mutációs - folyamatok egy szükségszerű fejlődés, alkalomteremtés, tisztulás stb. miatt vannak, aminek az eredménye Földünkön is látható. De nagyon fontos, mivel a rendszer logikusan beállt - még ha nem tűnik mindig annak, akkor is…-, de Isten direkt módon nem avatkozik bele, és nem írja elő, hogy holnap mi legyen. Ez egy olyan rendszer, mely önmagát működteti, és minden lény a rendszernek abba a részébe kér életet, amilyen a lelkisége. Például, ha állati lelkisége van, lehetőség nyílik oroszlánnak is lenni, de ember is lehet, vagy akár más dimenziós lény.  Rengeteg dimenzióban, mindenre adott a lehetőség, és az Isten ezt direkt nem szabályozza, ahogyan a szenvedést sem, amit a saját magunk vándorlása, téveszméink, lelki őrületünk okoz.

Szenvedéseinket nem Isten, kizárólag mi okozzuk magunknak, akár most, akár hoztuk régről. Ismétlem, Isten senkit sem szenvedtet - legfeljebb nem véd meg magunktól…-, azt mi okoztuk.

Visszatérve a filmre, ami 80%-ban arra lyukad ki, hogy ami itt van, az emberrel együtt véletlenül lett, így állt össze stb. Ez számomra iszonyú nagy badarság. Igen, van evolúció, kell is hogy legyen, de semmin sem változtat abban az értelemben, hogy hogyan lett. Az az egyed, ami ebbe belepusztul, ezt a testet kellett, hogy válassza, s ennyi neki ebből elég volt. Nemcsak egysíkúan kell szemlélni. Azzal, hogy egy életképtelen egyed idejében elpusztul, s így nem szaporodik, ezzel több életképes testnek ad lehetőséget az életre, így is lehet nézni, nem?!  Az emberek között ma - bocsánat, hogy ezt mondom…-, minden nem teljesen, önállóan életképes egyedet is megmentenek. Sőt genetikai és egyéb hibák ellenére szaporodik is.  Ezzel az állatvilágban még meglévő a természetes szelekciót - ami a faj virulenségét fenntartja…-, holmi emberi és szabadságjogokra hivatkozva teljesen kiiktatják. Középút kellene. Ezzel, mielőtt leveleket írogatnának nekem, azt akarom mondani, hogy ha egy nő vetélni akar, engedni kell, a természetünk tudja dolgát. (Sajnos, saját tapasztalatból is beszélek.) Amit ma az orvostudomány vívmányának tartunk, nekem az részben istent játszás, és a negatív eredményei meg is vannak: ezzel már az emberi faj fizikálisan gyengült, szaporodási képessége romlott, fizikai és pszichikai terhelőképessége csökkent stb., így elmondhatjuk, már rövid távon látszik a nem kívánatos eredmény. Gőgből, istentelenségből beleavatkozunk olyan dologba, amibe nem kéne.

           Az a baj, hogy ez látszik, széles távon is hatásuk van és mikor kijelentik, hogy sajnos nincs Isten, akkor az a kérdés merül fel bennem, hogy ezzel a világgal mi dolgom van még?  Nem értem, ha csak egyszerűen egy földi tájképet elnézek, vagy egy naplementés tengerpartot, fel-fel ugráló delfinnel, akkor van olyan ember, aki - annyira badar, hogy - azt gondolja, hogy ez a véletlen műve, ezt a szépséget, ezt a harmóniát a véletlen hozta így össze?! Azt komolyan képzelik / amúgy sem egyikre, sem a másikra semmi bizonyítékuk sincs…/, hogy ez úgy összekeveredett és ebből csak úgy kialakult.  

Miért nem hajlik meg egy kicsit a lélek, a fej, a szellem, miért nem gondolkoznak el azon is, amit írtam hiszen logikus is, hogy nekünk nem véletlen ez a szép világ. Ez Isten ajándéka nekünk, a kóbor lényeknek, s ajándékra vigyázni is kellene.

 Arra is gondolni kellene, hogy valóban, sokszor nagyon fájdalmas dolog az élet, nem üdülőtelep a Föld, az észheztérés, tisztulás helye, a szellemi őrület levetésnek ad lehetőséget.  Isten - ismétlem, - nem leli kedvét a kínzásunkban, azt valaha mind mi rendeztük magunknak, a bumeráng mindig visszatalál. Senki más hibás nincs, csakis mi!  /Változtatni is csak mi tudunk, igaz ebben Isten segítő partner, de nem erőszakolja magát ránk./ Az emberiség hordozza azokat a fájdalmakat, szenvedéseket, ami következménye annak, hogy a végtelen Létből távoztunk, tehát a végtelen, az Isten nyugalma eltűnőben van bennük.

Az ember akárhogyan is nézzük, Istenre irányított lény, s mikor távol jár, mindig is fájni fog neki az anyagi világokban eltöltött lét, még ha nem is tudja mi a baja.  Ez a fájdalom, ez a szüntelen boldogságkeresés nem múlik el, ez csak azzal tűnik el, ha a lélek megfordul, visszakerül oda, ahonnan jött. Nos ennek a megfordulásnak /megtérésnek/, Istenhez való érdek nélküli visszavágyásnak a megélése a földi és többi lét célja. Ha másra fordítják, célt tévesztettek lesznek, és ennek hatása látszani is fog.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 F:\irodalom\eckhart_mester_utmutato_beszedek_hu_html  Eckhart „…  amit tudnunk lehet és kell, hogy Isten a természetes igazságnak megfelelően egyedüli forrása és kútfője minden jónak, lényegi igazságnak és vigasznak, s önmagából adódóan mindaz, ami nem Isten, természetszerűleg keserűséggel, vigasztalansággal és szenvedéssel jár, és a jósághoz, amely Istentől ered és amely az Isten, semmit nem tett hozzá, hanem éppenséggel kicsinyíti, eltakarja és elrejti az édességet, élvezetet és vigaszt, amelyet Isten ad.”

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nagyon szép

(Marci, 2018.06.16 21:05)

Köszönöm, hogy újra és újra elmondod ezeket. Mindig jó elolvasni ezeket az írásokat! Szép.

Elgondolkodtató

(Sas, 2018.06.16 17:11)

Nagyon jó és részletes cikk, köszönöm!

Anyag vagy lélek

(Kötözködő, 2018.06.15 12:23)

Érdekes és teljesen újszerű gondolat ... de nem tiszta, hogy mitől függ hogyha egy isteni rész kiválik, akkor az lélek lesz vagy "lassan kihűlő anyag".

Re: Anyag vagy lélek

(Kérem hívjon fel., 2018.06.15 15:41)

A válasz hosszú lenne, számom 20 3274793,
röviden a lélek soha nem lesz anyag, mert az Istenből való halhatatlan rész. Üdvözlöm Márta

Alázat és nyitottság

(Napraforgó, 2018.06.15 10:08)

Alázat, nagylelkűség és nyitottság hiányában a mai tudomány sokszor vergődik zsákutcákban és rójja a felesleges köröket, valóban. Ugyan egyre kifinomultabb eszközökkel és lehetőségekkel, de nem képes kitörni a korlátai közül, nem képes túllépni önmagán. Pedig megtanulhatnák ezt a régi nagy tudósoktól, akik pont ezért tudtak nagyot alkotni.

Ritka

(Olivarez, 2018.06.15 09:47)

Ritka az ilyen részletesen, a lényeget megragadó, magyarázó írás. Jó lenne, ha azok a 'tudósok' is olvasnák. Vajon mit tudnának válaszolni erre?!