Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pável Márta Mi az ördögűzés?

2018.03.03

Pável Márta   Mi az ördögűzés?

Február 28-án a tévében látom, meg olvasom is, hogy a Vatikán ördögűzés-tanfolyamot indít, mert az ördögűző hiányszakma lett. https://velvet.hu/elet/2018/02/26/ordoguzokepzest_indit_a_vatikan/

uo Nos, Benigno Palilla atyának konkrét elképzelései vannak az okokat illetően. Azt mondja, a sátáni és démoni jelenlét egyre csak erősödik, és már alig vannak olyanok, akik kellőképp felléphetnének velük szemben.”

uo Vallja, hogy a probléma elsősorban abból eredeztethető, hogy egyre többen fordulnak asztrológushoz, jövendőmondóhoz vagy tarot-kártyajósokhoz. Kijelentését egyébként a Codacons fogyasztóvédő szervezet is megerősítette: adataik alapján az olaszok egynegyede fordul ezotériával foglalkozó segítőkhöz az életük sínen tartása érdekébenˮ. Ennek az oka - szerintem- a rossz hittanítás, különben nem mennének sehova sem.

Kicsit közös, józan, nagyon egyszerűen előadott gondolkodásra hívom Önöket. Szt. Ágoston szerint a sötétség a fény hiánya. Ebből következik, pl. ha sötét van a szobában és felkapcsolom a villanyt, akkor már nem lesz sötét, rendben? Ha az emberben lehet jó (fény) és rossz (sötét) is, a kvalitását az adja meg, hogy melyik oldal a dominánsabb. Az emberek közt olyan ritka a teljesen sötét, mint a teljesen fényes, ez a létforma nem kizárólagosságtól függ. Általában a szürke százféle árnyalatában osztoznak az emberi lelkek.

           Persze vannak kirívóak is miért ne lennének az egyik oldalon ők a szentek, a másikon pedig a negatív erő túlzott megnyilvánulásai. Ha jó mélyen belegondolunk az ismert, hogy a világon szinte minden duális. Van Isten, aki a Minden, és nem anyagi, végtelen Fény. Van a másik oldal, aki nem ekvivalens Istennel, mert szakadár kategória, távol van Tőle, a nagy ellenálló, bujtogató, a Lucifer, a sötétség atyja. A földön mindenkinek szabad akarata van, azt tehet, ami akar, amit a lelkiismerete szavára vagy annak hiányában elkövet. Isten ebbe nem avatkozik bele, még akkor sem, ha az emberek megtagadják ezért, hogy „miért hagyja a sok rosszat”, ezt nem ő teszi, az emberek szabad akaratuk miatt követnek el mindent, jót is, rosszat is. Itt jön a lényeg. A sötétség=negatív erő folyamatos küzdelemben van Istennel/a Fénnyel az anyagban élő elsötétült emberekért. A földi létünkben ennek a harcnak vagyunk saját akaratunk/ tetteinek miatt ez elszenvedői.[1] Akinek nem nyitott, nem érzékeny, nem szeretettel teli a szíve, az sokkal könnyebben hajlik a kísértésre, ami a negatív erő hazug csábítgatása. Ha helyet kap az emberben a negatív erő és dominánssá lesz, akkor az látszani fog külső megnyilvánulásokban is. Sokszor annyira megy a dolog, hogy még eszementnek is tűnhetnek, vagy rángatóznak stb.. De ez az állapot lehet a végső stádiuma a sötétség megszállásának, látszik, hogy tönkretette az emberi lényt, s neki már nem érdeke, hogy éljen, mert számára semmi haszna, mert már nem sok fényt, erőt tud kiszivattyúzni belőle. Amikor valaki ördögűzőhöz fordul, többnyire a negatív erőtől erősen megszállott lelkekről van szó, akiknek semmi erejük és akartuk sincs már megszabadulni tőle. Ilyen, ami a Bibliában több helyen is le van írva, ebből az egyik:

[2]Mk 5.1-9 Átértek a tó túlsó partjára, a gadaraiak vidékére. Amint kiszállt a bárkából, a sírok felől egy tisztátalan lélektől megszállott ember jött szembe vele. A sírboltokban lakott, és még lánccal sem tudták fogva tartani. Már sokszor megbilincselték és láncra verték, de széttépte a láncokat, összetörte a bilincseket. Senkinek sem sikerült megfékeznie. Éjjel-nappal állandóan sírboltokban és a hegyekben tanyázott, kiáltozott, és kövekkel ütötte-verte magát. Amikor messziről meglátta Jézust, odafutott hozzá, a földre vetette magát előtte, és hangosan kiabált: "Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságbeli Istennek Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj!"Mert ráparancsolt: "Menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből!" Meg is kérdezte: "Mi a neved?" "Légiónak hívnak - válaszolta -, mert sokan vagyunk."… Itt látszik, a lényre Jézus Krisztus ráparancsol. Fontos, nem gyengéden, nem bizonytalanul kérleli, hanem hatalommal, határozottan parancsol. Tudjuk, hogy határozott lelkeké az Isten országa. Ha mi győzni akarunk, a jóban nekünk is határozottnak kell lenni. Nekünk ezt kell tenni. Ha kísértésben vagyunk – ami naponta akár többször is megesik…, ki kell parancsolni a negatív erőt az életünkből. Ha nem megy, és nagyon gyötrődnek az emberek, akkor fanyalodnak az ördögűzőre.

uo. Mk 5.14-15 A kanászok elfutottak, s elvitték a hírt a városba és a tanyákra. Az emberek jöttek, hogy megnézzék, mi történt. Jézushoz érve látták, hogy akit azelőtt egy légió tartott megszállva, most ott ül felöltözve, eszének birtokában. Erre megijedtek. Ebben a részben pedig ott a látvány, mikor megszabadul az ember a negatív erő hatásától, ott ül felöltözve, eszének birtokban. Ergo, előtte ezek nem voltak meg.

Fontos elmondani, amire a Bibliában Jézus Krisztus is figyelmeztetett.

uo.   Lk 11.24-26 Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, sivár helyeken bolyong, s nyugalmat keres. Ha nem talál, azt mondja: Visszatérek elhagyott házamba. - Amikor megérkezik, kisöpörve, feldíszítve találja. Tüstént elsiet és hív még hét más, nálánál gonoszabb lelket. Behatolnak, és ott élnek. Ennek az embernek az állapota rosszabb lesz, mint előbb volt. NEM elég ördögöt űzni. Sőt, el sem kellene engedni, hogy addig eljusson az ember. Úgy kellene minden lelkipásztornak, tanítónak tanítani, hogy képes legyen az ember arra, hogy ne adjon lakhelyet magában a negatív erőnek. Ha pedig adott és jött egy ördögűző, láthatjuk a fenti idézetből, hogy ha űzés után nem tölti be magát Isten fényével, nem tér meg Istenhez, akkor sokkal rosszabb lesz az állapota, mint előtte volt. Ennek ez egész ördögűzösdinek akkor lenne értelme, ha azt a hibát, amit előzőleg a vallási szervezetek rossz munkájukkal elkövettek, helyrehoznák és végre megfelelően utógondoznák a rájuk bízott emberi lényeket, ez lenne a legfontosabb.

Különben kár is tanfolyamokat tartani  és belekezdeni az egészbe.

[3]Prohászka: Azt kérdi Szent Ágoston: hogy van az, hogy a szép világ más és más feleletet ad a kérdező embernek, s feleli: „homines judicare possunt, sed amore subduntur et subditi judicare non possunt.” Az emberek fölismerhetnék az igazságot, de ha szívüket helytelen szeretet tartja fogságban, nem ítélhetnek; a lenyűgözött ész nem ismeri föl az igazat; a fölszabadított ész fölismeri azt.

Csak remélem, a Vatikánban is ismerik, hogy a fény hiánya a sötétség, és szabad akaratból tud beköltözni az emberbe. Azt is remélem, felmérik, ha jól tanítanák a hittant, ha az Isten fényébe burkolózna az ember, akkor semmiféle ördögűzést nem kellene véghezvinni! Csupán csak meg kellene tanítani, hogy kell az Úrral együtt élni, az Úrba öltözni!

Megjegyzés: Tudom, itt hitetlen embereknél eleve kérdést válhat ki az, hogy valóban van-e negatív erő=ördög? S ahhoz mindenkinek joga van, hogy kételkedjen. Ismerve a mai szimplicizált gondolkodást, sokan az egészre azt fogják mondani, hogy baromság. S tehetik, hogy ezt higgyék, ezzel együtt nincs igazuk. Tudjuk, mennyi téveszme volt eddig is, és lesz is még. Nem számít, ki miben téved, mert az igazság tőlük teljesen független. Hogy mi biztosítja, hogy azokban, amiket leírtam igazam van? Ha a Bibliára hivatkoznék, sokaknak az sem lenne elég, mert a hitetlenek azt is áthúznák. Akkor mi a bizonyítékom?[4] Indirekt tényekkel tudok szolgálni, mert terméséről ismerik meg a fát... Mi, az AQUILA, Isten lelki SAS-ai 30 éve vagyunk együtt, nincs köztünk sem megszállott, sem depressziós, sem öngyilkosjelölt. Van végső egzisztenciális célunk. Bennünk Isten működik és szeretettel vagyunk egymás felé és a világ felé is. Ha valaki elmegy az összejövetelünk épülete előtt, hallhatja a féktelen jókedvünket és az időnként felcsattanó nevetést is. Bennünk Jézus öröme él. Minket nem rángat az ördög, mi nem adtunk magunkban szállást neki. Nos, ilyen bizonyítékkal tudunk szolgálni. uo. Prohászka: Az észt nem szabad a szívtől elszigetelni; ha elszigetelik, akkor elszegényítik; ha elszigetelik, akkor megrabolják intuícióitól, lendületétől, lelkesülésétől, finom érzékétől, s csakis az egyszeregy gályapadjára kovácsolják. Ez a legnagyobb logikai s pszichológiai hiba. Az ekképp izolált ész csak mérni, összeadni, kivonni tud, de már az egzakt tudományokban is nélkülözi az invenciót, az intuíciót, épp azért, mert nélkülözi az inspirációt.

 

[1] De ez igazságos.

[2] file:///D:/irodalom/BIBLIA%20teljes/mk.htm

[3] Prohászka Ottokár: Dominus Jesus, 6. o.

[4] Habár az is kérdés, kell-e bizonygatnom? Sokszor úgy tűnik, teljesen felesleges, mert az emberek zártabbak, mint egy kókuszdió.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Cikk

(Sas, 2018.03.05 08:21)

Nagyon jó cikk, köszönöm!

Nem akarás = nyög és vége.

(Olivarez, 2018.03.04 07:08)

Szuper! Ezt csak az nem érti meg, aki nem akarja.

(Marci, 2018.03.03 16:57)

Logikus, érthető, felemelő és hasznos írás! Köszönöm!